CBOS: 29 proc. Polaków śledziło transmisje z Konkursu Chopinowskiego


24.11.2015

Transmisje z tegorocznego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina śledziło w mediach 29% Polaków. Konkursowe zmagania ankietowani oglądali głównie w telewizji, którą wybrało 81% badanych - wynika z sondażu CBOS.

Konkurs odbył się w dniach 1-23 października. Z deklaracji badanych wynika, że trzech na dziesięciu badanych (29%) śledziło w mediach jego transmisje.

Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim zależne jest w znacznej mierze od nastawienia do muzyki klasycznej – jest ono tym większe, im częstsze zainteresowanie muzyką poważną.
Blisko połowa ankietowanych (47%) deklaruje, że słucha muzyki klasycznej, przy czym relatywnie niewielu (10%) – często. Pozostali słuchają jej sporadycznie (21%) bądź dość rzadko (16%).
Głównym medium, za pomocą którego Polacy śledzili transmisje z Konkursu Chopinowskiego, była telewizja (81%). Zdecydowanie rzadziej badani deklarowali, że śledzili je przede wszystkim w radiu (11%) bądź w internecie (8%).

Spośród wydarzeń Konkursu Chopinowskiego największą popularnością cieszył się jego finał, którego słuchała za pośrednictwem różnych mediów większość (66%) respondentów nim zainteresowanych.
Blisko połowa (49%) słuchała Koncertu Laureatów, natomiast pozostałe wydarzenia konkursowe – trzy etapy przesłuchań, a także koncert inauguracyjny – cieszyły się już mniejszym zainteresowaniem, słuchało ich od 22% do 31% badanych śledzących transmisje.

Tegoroczna edycja Konkursu Chopinowskiego zbiegła się w czasie z kampanią przed wyborami parlamentarnymi, a przesłuchania finałowe w dniach 19-20 października odbywały się równolegle z debatami przedwyborczymi (19 października – z debatą Ewy Kopacz i Beaty Szydło, a 20 października – z debatą przedstawicieli ośmiu komitetów wyborczych).
Badani pytani byli też, czy oglądali któreś z tych wydarzeń lub go słuchali. Mniej więcej połowa badanych nie była zainteresowana ani debatami, ani występami finałowymi (19 października – 47%, 20 października – 50%). Wśród pozostałych natomiast wyraźnie większą popularnością cieszyły się debaty przedwyborcze niż przesłuchania finalistów. Relatywnie niewielu (odpowiednio: 5% i 6%) wybrało przesłuchania finalistów, a po 6% ankietowanych miało dylemat, co wybrać, i równolegle śledziło jedno i drugie wydarzenie.

Inaczej rozkładają się odpowiedzi wśród miłośników muzyki poważnej, czyli osób słuchających jej często lub bardzo często. Ta grupa ankietowanych znacznie częściej niż pozostali miała dylemat, co wybrać, i starała się równolegle śledzić jedno i drugie wydarzenie. Wyraźnie częściej też niż inni wybierała transmisje występów finalistów, zdecydowanie rzadziej natomiast niż reszta koncentrowała się na debatach bądź też robiła w tym czasie coś innego. Wśród miłośników muzyki poważnej przesłuchania trzech ostatnich finalistów Konkursu Chopinowskiego – Charles'a Richarda-Hamelina, Dmitry Shishkina i Yike Tony’ego Yanga – wygrały nawet z debatą przedwyborczą przedstawicieli ośmiu komitetów wyborczych (31% wobec 21%).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-11 listopada 2015 roku na liczącej 951 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

źródło: PAP

X
Zaloguj się, aby móc dodawać do ulubionych.