Po XVII Konkursie Chopinowskim


17.02.2016

Według zgodnej opinii obserwatorów: międzynarodowej krytyki, mediów, analityków rynku reklamowego, potwierdzonej też przez stałych uczestników wydarzeń kulturalnych, 17. edycja Konkursu Chopinowskiego swoim zasięgiem i atrakcyjnością przerosła wszystkie jego wcześniejsze wydania. Potwierdzeniem tej oceny jest precedensowy dla wydarzeń kulturalnych fakt powstania trzech niezależnych opracowań analitycznych autorstwa wysoko cenionych ośrodków badawczych: Centrum Badania Opinii Społecznej, Instytutu Monitorowania Mediów i „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów”.

Konkurs w całości był dostępny każdemu zainteresowanemu w skali globu dzięki następującym kanałom przekazu:
•  stronie internetowej w ramach witryny Instytutu Chopina www.chopincompetition2015.com
kanałowi Chopin Institute na platformie YouTube
• aplikacji na smartfony „Konkurs Chopinowski”
• aplikacji na SmartTV „Konkurs Chopinowski”
• w TVP Kultura
• w Programie 2 Polskiego Radia
• na stronie TVP www.chopin2015.tvp.pl
• w internetowej telewizji Medici (finały i koncert laureatów)
• na stronie Narodowego Instytutu Audiowizualnego www.nina.gov.pl

 

Transmisja dźwięku i obrazu

Na kanale YouTube w październiku dostępne tam filmy z Konkursu Chopinowskiego (głównie sesje przesłuchań) wyświetlono 9 300 000 razy, co po zsumowaniu ich czasu trwania odpowiada 141 latom oglądania. Największą widownię przyciągnął koncert zwycięzcy Konkursu – obejrzało go ponad 2 150 000 osób. O temperaturze odbioru świadczy liczba komentarzy – łącznie ok. 250 000, w czasie jednej sesji Konkursu dało to do 12 000, czyli średnio ok. 40 komentarzy na 1 min transmisji. Widzowie pochodzili z 218 krajów, z czego prawie 40% z Korei Południowej (ojczyzny zwycięzcy Konkursu).
Transmisję TV oglądało dziennie średnio ok. 150 000 osób, co oznacza 75 000 na koncert nadawany w TVP Kultura. Największą widownię miał koncert laureatów (nadawany również w TVP 2) – ok. 800 000 osób. Również ten przekaz był na żywo intensywnie komentowany.
Na oficjalnej stronie Konkursu www.chopincompetition2015.com odnotowano ponad 12 000 000 odsłon.
Sumując zebrane dotąd informacje odnoszące się do wymienionych kanałów komunikacji, można powiedzieć, że w różnej formie przekaz z Konkursu odebrało na całym świecie ponad 31 000 000 osób. (w tym ok. 10 mln Polaków).
Osobnego podkreślenia domaga się liczba radiosłuchaczy: zasięg kampanii promocyjnej Konkursu w Polskim Radiu objął 5 323 000 osób z grupy wiekowej 15+ i było to najaktywniejsze medium w przekazywaniu informacji o tym przedsięwzięciu. Wiemy także, że z transmisji radiowych najchętniej korzystało 11% spośród 29% ogółu dorosłych Polaków aktywnie śledzących przebieg Konkursu.

Media społecznościowe

Istotne dane o zasięgu Konkursu Chopinowskiego daje analiza przeprowadzona przez Instytut Monitorowania Mediów. Według niej sami tylko polscy użytkownicy mediów społecznościowych wymienili między sobą 70 mln informacji na temat Konkursu, a rekordowy post na profilu Instytutu Chopina na portalu Facebook dotarł do blisko 900 tys. osób. Z monitoringu Internetu wynika, że  najczęściej wymienianym przez polskich internautów uczestnikiem Konkursu Chopinowskiego w tym roku był Krzysztof Książek, przy czym blisko 40% wpisów o pianiście zawierało słowa przychylne mu i kojarzone z pozytywnymi emocjami. Zbliżony wynik osiągnął także Szymon Nehring, laureat nagrody publiczności. Po ogłoszeniu wyników liczba wzmianek zmieniła się na korzyść zwycięzcy – Seong-Jin Cho z Korei Południowej.
W konkluzji opracowania IMM można przeczytać: „Konkurs zrodził się z potrzeby podtrzymania znajomości muzyki Fryderyka Chopina oraz utrwalenia charakterystycznej dla niego tradycji gry na fortepianie (…). Na wszystkie «zrywy», które związane są z mediami społecznościowymi, należy patrzyć trochę przez palce, a ocenę ich realnego wpływu dzielić przez dziesięć. Niemniej, socialmediowe, multimedialne i hipermedialne wcielenie 17. edycji Konkursu należy ocenić wyjątkowo dobrze. Nieczęsto mamy okazję śledzić pełną emocji dyskusję o muzyce klasycznej i nawet, jeżeli kolejna taka okazja trafi się przy kolejnej edycji Konkursu, to misja «podtrzymania znajomości muzyki Fryderyka Chopina», którą deklaruje Instytut, nabrała w tym roku bardzo realnego kształtu także dzięki nowym mediom. Można zatem pokusić się o użycie słowa «rewolucja»”.

Publikacje autorskie i wartość przekazu medialnego

Ważnym polem obecności Konkursu w przestrzeni publicznej były autorskie publikacje dziennikarzy prasy, Internetu, radia i telewizji. Ich ilość według rejestru Instytutu Monitorowania Mediów w październiku 2015 r. wyniosła 17 079, natomiast według „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów”, rejestrującego publikacje w nieco dłuższym czasie, osiągnęła 39 400. Ocenia się, że w tym ostatnim przypadku już z materiałami z mediów tradycyjnych kontakt mógł nastąpić prawie 5 mld razy, przy czym potencjalnie z informacjami tymi mogło mieć styczność nawet 867 mln odbiorców. W swoim obszernym opracowaniu PRESS-SERVICE wyliczył, że suma, jaką organizatorzy musieliby wydać, by osiągnąć taką widoczność w mediach, wyniosłaby blisko 44,3 mln zł. Na tyle szacuje się ekwiwalent reklamowy publikacji. Ten sam wskaźnik w ograniczonym do października 2015 r. czasie został określony przez Instytut Monitorowania Mediów na łączną kwotę 14 064 350 zł netto wg ekwiwalentu AVE. (Warto dodać, że poniesione przez organizatora nakłady finansowe na promocję wydarzenia nie przekroczyły 1,5 mln zł i były w całości pokryte z funduszy sponsorskich. Wartość świadczeń medialnych rozliczanych na podstawie barterowej szacowana jest przez partnerów medialnych Konkursu na 3,5 mln zł).

Kontekst społeczny

Z danych CBOS wynika, że w mediach przebieg Konkursu śledziło 29% Polaków. Gdyby wszyscy słuchacze aktywni w październiku 2015 jednolicie głosowali w wyborach parlamentarnych, zdobyliby bezwzględną większość w polskim parlamencie.
Analiza ujawnia bardzo wysoki poziom akceptacji dla muzyki poważnej (47%), choć relatywnie niewielu badanych słucha tej muzyki często (10%). Dane, choć pozyskane w szczególnym kontekście Konkursu Chopinowskiego, przeczą rozpowszechnionej opinii o niszowym charakterze wysokiej sztuki.
Aktywni odbiorcy Konkursu to w przewadze kobiety (52%), osoby lepiej wykształcone, zadowolone z warunków materialnych, uzyskujące relatywnie wysokie dochody, zamieszkałe w wielkich miastach, stosunkowo rzadko młode (poniżej 24 roku życia). Warto zwrócić uwagę, że z grona osób w ogóle niesłuchających na co dzień muzyki poważnej aż 10% okazało się odbiorcami Konkursu Chopinowskiego, spośród słuchających bardzo rzadko zaś – blisko 40%.
Badanie ujawnia zjawisko psychologiczne kumulacji energii społecznej, ukierunkowanej na wspólne przeżycie zawartych w muzyce wartości.
Ciekawostką jest, że dla miłośników muzyki poważnej ostatnie przesłuchanie finałowe Konkursu (20 października) okazało się bardziej atrakcyjne, niż debata 8 komitetów wyborczych.
Według analogicznego pomiaru przeprowadzonego przez Google wobec globalnej  grupy odbiorców przekazu internetowego Konkurs uzyskał największą oglądalność w grupie wiekowej 18–44 lata (łącznie 76,5% całości), stwierdzono też większe zainteresowanie mężczyzn (54%) niż kobiet.

X
Zaloguj się, aby móc dodawać do ulubionych.